logo-alexia

Col·legi Mare de Déu del Socós

Mestres

COMPONENTS DE L’EQUIP DIRECTIU

Josep Maria Porté i Moreno Director
Sandra Torrescasana i Omedes Sotsdirectora 
Núria Valls i Selva Cap d’Estudis

EDUCACIÓ INFANTIL CURS TITULACIÓ

M. Teresa Solans i Antonijuan                                  I3 / Diplomada Mestra Educació Infantil

Núria Valls i Selva                                                      I4 / Diplomada Mestra Educació Infantil

Anna M. Gabarró i Sans
I5/ Mestra Educació Infantil i especialista en Psicomotricitat

M. Carme Bosch i Vendrell
Intercicles/ Diplomada Mestra EGB i Educació Infantil

Laia Díaz i Arisa                                              Intercicles/ Mestra especialista en Llengua Anglesa

EDUCACIÓ PRIMÀRIA CURS TITULACIÓ

Sandra Torrescasana i Omedes
Primer  / Diplomada Mestra Educació Infantil i Educació Especial
Georgina Culleré i Vidal
Segon / Diplomada Mestra Educació Primària

Soraya González i Giménez                            Segon/ Diplomada Mestra Educació Primària

Miriam Campanera i Llop                                  Tercer/ Mestra especialista en Llengua Anglesa                                                            Sandra Burgués i Garrido                                Quart / Diplomada Mestra Educació Infantil        Anna M. Rispa i Mianes                                  Cinquè / Diplomada Mestra EGB i Educació Infantil                                                                Josefina Viles i Cardeñes                                      Sisè  / Diplomada Mestra EGB

Xavier Escanilla i Escanilla
Intercicles / Diplomat Mestre EGB i Educació Física
Josep M. Porté i Moreno
Intercicles / Mestre Educació Musical

M. Carme Vicens i Sanagustín
Intercicles/ Diplomada Mestra EGB i Educació Infantil
Marc Farré i Rodríguez
Intercicles / Mestre especialista en Llengua Anglesa i representant en coeducació
Cassià Solé i Pardines
Intercicles / Mestre especialista en Llengua Anglesa