logo-alexia

Col·legi Mare de Déu del Socós

Consell escolar

Director (President del consell)
Josep M. Porté i Moreno

Representants de la Institució Titular
Núria Valls i Selva                                                    Sandra Torrescasana i Omedes
Marc Farré i Rodríguez 

Representants dels Mestres
Teresa Solans i Antonijuan
Sandra Burgués i Garrido
Anna Gabarró i Sans                                              Cassià Solé i Pardines

 

Representants dels pares i mares
Alejandro Gallardo i Macchia
Alba Mitjavila i Viles 
Elisabet Anguera i Ortiz
Diana Martorell i Solé

 

Representant del Personal d’Administració i Servei                                                                    Maribel Vázquez i Esteban 

Representant de l’Ajuntament 
Judit Serra Silvestre