logo-alexia

Col·legi Mare de Déu del Socós

Consell escolar

Director (President del consell)
Josep M. Porté i Moreno

Representants de la Institució Titular
Cassià Solé i Pardines
Núria Valls i Selva
Marc Farré i Rodríguez 

Representants dels Mestres
Teresa Solans i Antonijuan
Sandra Burgués i Garrido
Sandra Torrescasana i Omedes
Anna Gabarró i Sans

Representants dels pares i mares
Alejandro Gallardo i Macchia
Alba Mitjavila i Viles 
Elisabet Anguera i Ortiz
Diana Martorell i Solé

Representant del Personal d’Administració i Servei 
Cristina Xandre Gallego

Representant de l’Ajuntament 
Judit Serra Silvestre